Elektronická komunikace v ordinacích Čechům chybí

Podle nedávného průzkumu Češi postrádají online služby při komunikaci s lékaři. Pro to, aby měli u svého lékaře možnost online objednávání, konzultace, výsledky vyšetření nebo vystavení receptu, se vyslovila naprostá většina dotázaných.

Čtyři pětiny oslovených chtějí elektronickou komunikací s lékaři řešit online objednávání a podobně velká skupina českých uživatelů by uvítala možnost objednat si online recept nebo se podívat na výsledky svých lékařských vyšetření. O výhodnosti takové komunikace je přesvědčeno kolem 80 % dotázaných a s tím, že zájem o podobné služby stoupá s dosaženým vzděláním a u respondentů spíše z větších měst. Naopak za nevýhodnou jí považují pouhá 2 % lidí.

Průzkum nám ukázal, že čeští uživatelé využívají internet a elektronickou komunikaci především pro hledání informací, komunikaci s přáteli a další online služby. Ve srovnání s tím ale podobný komfort, na který jsou zvyklí třeba z online bankovnictví nebo nakupování, při komunikaci s lékaři postrádají,“ říká Lenka Volfová, Head of Marketing z CompuGroup Medical ČR a dodává: „Z odpovědí respondentů je zřejmé, že by uvítali, kdyby jim lékaři a zdravotnická zařízení podobnou možnost, která je na trhu k dispozici, nabídli.

Elektronická komunikace v současné době pacientovi umožňuje služby, jako jsou objednávání přímo do kalendáře lékaře, konzultace aktuálního zdravotního stavu, sdílení výsledků vyšetření a dalších zdravotnických zpráv nebo online medikace. V současnosti podobné komplexní služby poskytuje pouze řešení CGM LIFE eSERVICES.

Čechům by ani výrazně nevadilo, pokud by podobná služba byla zpoplatněná. I když podle průzkumu se ochota k takovému využití snížila na necelou čtvrtinu dotázaných, další polovina uvedla, že by se rozhodovali podle výše poplatku za podobné služby. Tři čtvrtiny dotázaných by také preferovali platbu podle skutečně realizované činnosti, tj. za jednotlivé služby nebo úkony.

Ukazuje se, že čeští pacienti si začínají uvědomovat svojí roli a rostoucí význam v celém systému zdravotnictví. Zdravotnictví stále častěji vnímají jako službu a očekávají, že kromě kvalitní zdravotní péče dostanou i kvalitnější servisní služby, jako je právě online komunikace,“ doplňuje L. Volfová ze společnosti CGM, která stojí za vývojem CGM LIFE eSERVICES.

Průzkum pro společnost CompuGroup Medical ČR provedla agentura STEM/MARK ve dnech 26. – 30 července 2014 na 509 respondentech.

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …