eHealth Day 2013: Klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů AIS

Na únorové konferenci eHealth Day 2013 zastoupila pole dodavatelů zdravotnických informačních systémů společnost CompuGroup Medical. Její zástupci zde prezentovali, jaký je pohled právě tohoto sektoru na klíčové otázky české elektronizace ve zdravotnictví. Největší pomoc v oblasti eHealth podle nich potřebují terénní ambulance, které tvoří přes 22 000 lékařů, individuálně musí řešit velké množství agend a jejich IT zázemí je mnohdy velmi omezené.

Podle sesbíraných dat společnosti CompuGroup Medical se na poli českého zdravotnictví prezentuje, že velkou překážkou elektronického zdravotnictví jsou zejména právě ambulantní lékaři. Uvádí se, že nemají internet, jsou k informačních technologiím velice skeptičtí a elektronizaci často otevřeně a intenzivně odmítají. Skutečnost je však podle realizovaných výzkumů softwarové společnosti odlišná. „Díky průzkumům realizovaným naší společností můžeme potvrdit, že celých osmdesát procent všech ambulantních lékařů používá k práci svůj PC s implementovaným softwarem. Mezi našimi zákazníky však mají kvalitní připojení k internetu již celé čtyři pětiny, což jej vylučuje jako jednu z největších bariér, a je rovněž pravdou, že polovina z nich už aktuálně přijímá elektronicky výsledky z laboratoří a bezproblémově komunikuje elektronicky se zdravotními pojišťovnami,“ uvedl v pražském IKEMU zástupce CGM Vladimír Přikryl.

Podle ankety společnosti navíc 54 % lékařů chce opravdu elektronicky komunikovat se svými kolegy, 63 % z nich by rádo komunikovalo elektronicky se zdravotními pojišťovnami a 58 % chce zase přijímat elektronicky laboratorní výsledky. Pouze 21 % lékařů však vidí problém v nákladech na technické vybavení. Jako klíčové otázky současnosti vidí dodavatelé softwaru problematiku zajištění kontroly nad daty jak lékařům, tak pacientům, garance lékařům, že všechny informace získané elektronicky pocházejí od důvěryhodného zdroje, a zajištění okamžitého přínosu pro lékaře i pacienta z každé proinvestované koruny.

„Aby mohla elektronizace zdravotnictví na českém poli kvalitně fungovat, hlásíme se k jejímu zaštítění třemi základními pilíři. Jsou jimi registr událostí, výměna dat a služby pro pacienty. Výměnu dat dnes zprostředkováváme mezi všemi nemocničními i ambulantními systémy prostřednictvím služby MedicalNet. Zaručí uživatelům jednoduchost, bezpečnost i důvěryhodnost, konkrétně digitálním podepisováním. Nyní je tedy potřeba zaměřit se na služby pro pacienty, v podobě pacientského portálu,“ zdůraznil Přikryl. Dle jeho slov je tak důležitým předpokladem elektronizace také pacientský portál, který zajistí jejich efektivní komunikaci s lékaři, a to jak v souvislosti například s objednáváním, tak konzultacemi nebo objednávkou receptů. Součástí portálu by mělo být zabezpečené úložiště pro pacientova zdravotní data, tak, aby on sám mohl rozhodnout o jejich zpřístupnění a poskytování.

„V CompuGroup Medical jsme na základě zkušeností z praxe přesvědčeni o tom, že ambulantní lékaři nejsou brzdou elektronizace, pokud je jim zaručena kontrola nad jejich daty, původ elektronicky přijatých dat a okamžitý přínos,“ zakončil příspěvek Vladimír Přikryl.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …