Digitální svět zahlcují senzory

Společnost EMC Corporation vyhlásila výsledky své 7. výroční studie EMC Digital Universe, která jako jediná kvantifikuje a předpovídá objem každoročně vytvořených dat. Letošní studie pod názvem „Digitální svět příležitostí: nejrůznější data a vzrůstající hodnota internetu věcí“, sestavená na základě výzkumu a analýz organizace IDC, odhaluje, že příchod nových bezdrátových technologií, chytrých produktů a softwarově definovaných firemních prostředí má významný podíl na prudkém růstu celosvětového objemu dat. I z důvodu tohoto internetu věcí se objem dat každoročně vygenerovaných na celém světě zdvojnásobuje a mezi lety 2013 a 2020 vzroste 10× – z 4,4 bilionů gigabajtů na 44 bilionů gigabajtů.

Pro srovnání:

  • Kdyby množství informací v digitálním světě zaplnilo kapacitu paměti tabletů iPad Air naskládaných na sebe*, pak by jejich sloupec dosáhl dvou třetin vzdálenosti Měsíce (157 674 mil / 253 704 kilometrů). Do roku 2020 to bude 6,6 sloupců.

  • Dnešní průměrná domácnost každoročně vytvoří tolik dat, že by zaplnila paměť 65 iPhonů (32GB). Do roku 2020 tento počet vzroste na 318 iPhonů.

  • Kdyby dnes jeden bajt dat představoval jeden galon vody, pak během pouhých 10 sekund by bylo možné zaplnit vodou celou průměrnou domácnost. V roce 2020 postačí 2 sekundy.

Internet věcí je tvořen miliardami běžných předmětů každodenní potřeby, vybavenými jedinečnými identifikátory a schopností automaticky zaznamenávat, předávat a přijímat data. Může to například být senzor ve vaší běžecké botě, který měří rychlost, nebo snímače na mostě vyhodnocující hustotu provozu. Podle organizace IDC se počet zařízení, která mohou být připojena k Internetu, blíží 200 miliardám, přičemž celých 7 % (14 miliard) je již připojených a komunikuje přes Internet. Data z těchto připojených zařízení představují 2 % všech dat, která dnes na světě vznikají. IDC odhaduje, že do roku 2020 počet připojených zařízení vzroste na 32 miliard a tato zařízení budou generovat 10 % celosvětových dat.

Internet věcí bude mít velký vliv na ohromná množství „užitečných dat“ – dat, která je možné analyzovat – v digitálním světě. V roce 2013 bylo pouhých 22 % informací v digitálním světě považováno za užitečné, ovšem méně než 5 % užitečných dat byly analyzováno. Obrovské množství údajů se tak ztrácí bez užitku. Do roku 2020 bude možné jako užitečná prohlásit více než 35 % všech dat, a to díky nárůstu objemu informací z internetu věcí. Bude jen záležitostí firem, jestli tyto údaje využijí.

Tento fenomén přinese zcela nové způsoby interakce se zákazníky, optimalizace obchodních cyklů a snižování provozních nákladů. Vzniknou tak obchodní příležitosti v řádu bilionů dolarů. Na druhou stranu budou firmy také muset čelit významným výzvám z hlediska správy, ukládání a ochrany obrovských objemů a typů dat. Organizace IDC například odhaduje, že 40 % dat v digitálním světě vyžaduje nějakou úroveň ochrany, od prostého zvýšení ochrany osobních dat po plné šifrování. Ve skutečnosti je ale chráněna jen polovina z těchto dat, tedy 20 %.

Další důležitá zjištění:

  • Rozvíjející se trhy vytváří více dat: V současnosti 60 % dat v digitálním světě vzniká na rozvinutých trzích, jako jsou Německo, Japonsko či Spojené státy, ovšem do roku 2020 se tento poměr obrátí ve prospěch rozvíjejících se trhů včetně Brazílie, Číny, Indie, Mexika a Ruska, které budou produkovat většinu dat.

  • Růst objemu dat je rychlejší než růst kapacity úložišť: Veškerá volná (tedy nevyužitá) kapacita všech úložišť na světě roste pomaleji než objem dat v digitálním světě. V roce 2013 by volná kapacita úložišť dokázala pojmout pouze 33 % dat digitálního světa. Do roku 2020 to bude méně než 15 %. Naštěstí většina dat vznikajících na světě je jen přechodná (například videostreamy ze služeb Netflix či Hulu, herní interakce na Xbox ONE, digitální televize atd.), a nevyžaduje tedy ukládání.

  • Objem dat v cloudu se zdvojnásobí: V roce 2013 méně než 20 % dat v digitálním světě nějakým způsobem prošlo cloudem. Do roku 2020 tento podíl vzroste na 40 %.

  • Spotřebitelé vytvářejí data, ale firmy za ně odpovídají: Dvě třetiny digitálního světa jsou vytvářeny nebo zaznamenávány spotřebiteli a pracovníky, právní zodpovědnost za 85 % těchto dat ale leží na firmách.

Jeremy Burton, prezident pro produkty a marketing ve společnosti EMC Information Infrastructure

Protože stále více společností těží z fenoménu sociálních sítí a mobilních zařízení, velikost a potenciál digitálního světa roste. Před firmami se tak otevírají větší příležitosti k analýze nových typů dat a lepšího zhodnocení dat, která už mají. Jednoduše řečeno, společnosti všech typů se před očima mění na softwarově definované organizace. Potenciál z toho plynoucí je sice ohromný, nicméně dopady jsou neméně složité. IT oddělení musejí od základu změnit způsoby svého fungování, najít nové možnosti inovací při zachování stávající infrastruktury a zároveň naplno nakročit směrem k tzv. third platform computingu.“

Vernon Turner, senior viceprezident v organizaci IDC

„Digitální svět a internet věcí jdou spolu ruku v ruce. S tím, jak roste počet senzorů připojených k Internetu, jsou data z nich stále důležitější pro každý aspekt podnikání, a to vede k přerodu tradičních odvětví na zcela nová. Běžné úložné služby budou povýšeny na nové úrovně odolnosti a flexibility, které dokáží podporovat digitální svět. To je přitom možné pouze v softwarově definovaných prostředích.“

*Vypočteno na základě parametrů zařízení iPad Air, které má tloušťku 7,4 mm a kapacitu 128 gigabajtů.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …