Digitální Česko 2.0 může pomoci nastartovat hospodářský růst ČR

Podle ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, přispěje schválení strategie Digitální Česko verze 2.0 a následné úspěšné naplňování jejích cílů – např. masivní rozšíření vysokorychlostního internetu – ke vzniku nových podnikatelských příležitostí, zvýšené potřebě pracovních míst a celkovému růstu ekonomiky ČR. Aktualizaci státní politiky v elektronických komunikacích bude na svém zasedání ve středu 20. března projednávat česká vláda.

Materiál „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“ navrhuje realizaci dohromady 17 strategických opatření. Ta mají usnadnit mj. budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, ať už se jedná o mobilní sítě nové generace či pevné optické sítě, a celkově posílit roli internetu jako klíčového pilíře digitální ekonomiky.

Konkrétně výstavba vysokorychlostních přístupových sítí přinese mnoho obchodních příležitostí pro firmy, podnikatele i drobné živnostníky v celé zemi. Totéž platí pro následné využívání rychlého internetu, konečně dostupného převážné části české populace, a pozitivních dopadů spojených s jeho rozšířením. Půjde tedy jak o pokrytí dosud „bílých míst“ bez kvalitního či dokonce jakéhokoli přístupu k internetu dostatečně kapacitním připojením (infrastrukturní vrstva), tak i možnost vytvoření a poskytování nových digitálních služeb komerčními subjekty nebo organizacemi veřejné správy (aplikační vrstva). A v konečném důsledku také využití synergických efektů spočívajících např. ve „zkrácení vzdálenosti“ od podnikatele ke spotřebiteli a rychlejšímu uvádění produktů na trh či participace na virtuálním tržišti bez hranic, s prakticky neomezenými možnostmi nabídky produktů, služeb i pracovních míst (multiplikační vrstva).

„Obrovský potenciál internetové ekonomiky je u nás stále nedoceněn,“ upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák, „ale právě Digitální Česko 2.0 by mělo napomoci k obratu. Samozřejmě podstatné je nejen přijetí tohoto strategického dokumentu vládou, ale posléze i důsledná realizace jednotlivých opatření všemi odpovědnými resorty. Tak se bohužel v řadě případů dosud nedělo a různé přijaté strategie často zůstávaly jen ‚na papíře‘.“

Návrh dokumentu Digitální Česko 2.0, tedy aktualizace státní politiky v elektronických komunikacích, byl v loňském roce vypracován na ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci digitální ekonomiky. V rámci meziresortního připomínkového řízení k němu ICT Unie vznesla řadu připomínek, z nichž většina byla ministerstvem akceptována.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …