Digitální agenda: Otevřené normy by veřejnému sektoru ušetřily 1 miliardu eur ročně

Komise zveřejňuje novou politiku, díky níž se veřejné orgány snáze vyhnou závislosti na jediném dodavateli informačních a komunikačních technologií. Veřejný sektor EU tak získá nové možnosti a bude moci ušetřit více než 1,1 miliardy EUR ročně. Například otevřená nabídková řízení přilákají větší počet uchazečů s výhodnější hodnotou nabídky (zdvojnásobení počtu uchazečů obvykle snižuje výši nabídky ve smlouvě o 9 %).

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová k tomu poznamenala: „Otevřené normy vytvářejí konkurenční prostředí, přinášejí inovace a šetří finanční prostředky. Dnes vydávané pokyny jsou určeny vnitrostátním orgánům, jejichž práce může být s otevřenými normami inovativnější a efektivnější.“

Orgány, které se při pořízení ICT systémů rozhodnou pracovat spíše s normami, nemusejí využívat jedinou IT značku, nástroj, systém nebo výrobek, čímž se ušetří peníze daňových poplatníků. Mnoho organizací buď nemá dostatek odborných znalostí při rozhodování, jaké normy se vztahují na jejich potřeby, pokud jde o IT vybavení, anebo se obávají, že počáteční náklady na výměnu systému by byly příliš vysoké a že by mohly přijít o důležitá data. V důsledku toho stále zůstávají pouze u jednoho IT systému nebo spolupracují pouze s jedním dodavatelem.

Širší využívání těchto norem (často nazývaných také otevřené standardy) navíc usnadňuje výměnu dat mezi systémy veřejného sektoru – občané tak musejí uvést příslušné údaje pouze jednou (nikoli každému orgánu veřejné správy zvlášť). Snazší je rovněž poskytování přeshraničních služeb elektronické veřejné správy, potřebné pro občany a podniky, kteří v EU cestují/pracují/studují/podnikají.

Dnes zveřejněné pokyny jsou určeny pracovníkům, kteří jsou odpovědní za plánování a pořizování IT systémů a služeb pro veřejné subjekty.Napomáhá zemím, regionům a oblastem, kde se využívají informační technologie, při vypracování zastřešující strategie pro tuto problematiku. Hlavními zásadami při tom je, aby systémy IT fungovaly společně a aby díky nim byly občanům poskytovány efektivní služby. Pokyny také orgánům pomohou spravedlivě a transparentně vyhodnotit stávající normy, aby si vybíraly poskytovatele, kteří skutečně nejvíce vyhovují jejich podmínkám, a aby nebyly závislé pouze na službách jednoho z nich. V pokynech jsou navržena řešení dlouhodobého plánování, v jejichž rámci se nahrazují systémy, které je nutné odebírat od jediného poskytovatele. To vede k úsporám, které kompenzují vyšší počáteční náklady při výměně systémů. A v neposlední řadě – pokyny nabízejí úředníkům odpovědným za veřejné zakázky praktické a jednoduché rady, jak realizovat přechod k jiným systémům.

Pro orgány veřejné správy, které se rozhodnou k přechodu k jiným systémům, Evropská komise uspořádá setkání, na nichž budou jednat s odvětvím IT dodavatelů, normalizačními organizacemi a občanskou společností a kde budou vytvořeny optimální postupy a řešení možných problémů.

Souvislosti

Digitální agenda pro Evropu označila závislost na jediném poskytovateli IT technologií za problém a vytkla si za úkol poskytnout poradenství k otázce normalizace v této oblasti a jejích důsledků pro zadávání veřejných zakázek s cílem ukončit uvedenou závislost v zájmu efektivnějšího poskytování služeb občanům. Komise dnes vydává sdělení, k němuž bude přiložen pracovní dokument útvarů Komise s praktickou příručku o tom, jak využít norem v oblasti veřejných zakázek, zejména ve veřejném sektoru.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …