Digitalizace potřebuje podle expertů koordinovaný přístup

Digitální prostředí má mnoho aspektů a nabízí řadu potenciálů nejen pro on-line obchodování, ale také pro sdílení informací a třeba i efektivnější fungování státní správy. Co mu však v současné době chybí, je koordinovaný přístup orgánů, které mají s digitální agendou co do činění. Upozorňují na to firmy i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Digitální technologie jsou oblastí se značným potenciálem ekonomického růstu, je přesvědčena Evropská komise, ale také česká vláda. Proto také za jednu ze svých priorit při dokončování vnitřního trhu EU označila vytvoření jednotného digitálního trhu.

Při jeho vytváření se evropské státy prozatím potýkají s řadou překážek od budování infrastruktury po zvyšování důvěry v digitální prostředí. Tyto problémy se mohou negativně podepsat například na realizaci on-line obchodování, které má podle Komise významný podíl na tvorbě HDP vyspělých zemí.

Podle průzkumu , který Komise prováděla v roce 2011 ve všech členských zemích, se v Česku na internetu nakupuje o něco méně, než kolik tvoří průměr EU. Zatímco v průměru nakupuje on-line minimálně jednou do týdne 60 % Evropanů, v ČR je to 56 % lidí.

Na druhé straně čeští respondenti považují nakupování po internetu za snazší, než je tomu v jiných zemích. 30 % dotázaných v Česku odpovědělo, že nakupování přes internet z jiné země EU je „velmi snadné“ nebo „docela snadné“, průměr EU představuje pouze 26 %.

Česká republika také zaznamenala v posledních dvou letech největší nárůst počtu malých a středních podniků, které nakupují nebo prodávají přes internet. „To je skvělá zpráva, protože České republice se podařilo chytit trend, zejména pokud jde o malé a střední podniky,“ řekl zástupce vedoucího oddělení on-line služeb na Generálním ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby Harrie Temmink, který v Praze vystoupil minulý týden na konferenci  věnované oslavám 20letého výročí vnitřního trhu EU.

Řetězec výzev

Dodal však, že aby se celková situace na jednotném digitálním trhu změnila k lepšímu, bude potřeba přinést změny ve všech fázích elektronického obchodování. Začít je prý potřeba od samotného budování infrastruktury, která zajistí spolehlivé připojení, přes právní předpisy pro ochranu spotřebitelů nebo autorských práv až k podmínkám pro on-line platby a přepravě zboží.

Na tyto problémy upozorňují mimo jiné také čeští maloobchodníci a podnikatelé v cestovním ruchu, kteří jsou přesvědčeni o tom, že na budoucí podobu podnikání bude mít zásadní vliv právě vývoj digitální ekonomiky.

Digitalizace Evropy však nesouvisí pouze s obchodováním prostřednictvím internetu. S pomocí informačních a komunikačních technologií chce Komise také odstraňovat bariéry mezi vnitrostátními orgány veřejné správy v celé Evropě, zvyšovat transparentnost, zlepšovat přístup k informacím a snižovat byrokratickou zátěž pro občany i podniky.

Mimo jiné proto po členských státech žádá, aby se zaměřily také na elektronizaci a zvýšení efektivity státní správy. Pokud jde o rozvoj tzv. e-Governmentu, stojí si Česká republika ve srovnání  s průměrem EU v některých bodech poměrně dobře. Zástupci ICT firem ale upozorňují, že má stále co dohánět.

Odborníkům na informační a komunikační technologie se také nelíbí, že v České republice neexistuje v oblasti digitalizace jednotný přístup.

Přemýšlet dopředu

Na to upozornil také Jaromír Novák, dosavadní vrchní ředitel Sekce digitální ekonomiky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), který nyní přechází do Rady Českého telekomunikačního úřadu.

„V současné době v Česku panuje v otázce digitální agendy roztříštěnost. To platí i pro Brusel. Stává se, že z různých generálních ředitelství Komise například získáváme rozdílné informace. Roztříštěnost na národní úrovni pak ztěžuje provádění potřebných úkolů,“ uvedl na konferenci z minulého týdne.

MPO proto usiluje o to, aby byla digitální agenda jednou z priorit české vlády. Mělo by se prý také maximálně využívat koordinačního potenciálu Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. S prosazováním priorit na úrovni ostatních ministerstev má prý totiž MPO problémy.

Nedostatečná koordinace také podle jeho slov představovala jednu z nejzávažnějších potíží při přípravě aktualizace státní politiky v oblasti elektronických komunikací, kterou ministerstvo nedávno představilo. Strategie s názvem Digitální Česko verze 2.0 v minulých týdnech prošla meziresortními připomínkami.

„Byli bychom také rádi, kdyby se změnil přístup vlády při přijímání důležitých regulací,“ dodal Novák. Při přípravě nové legislativy by tak mělo být jasné i to, jaký bude mít dopad na digitální ekonomiku. „Mělo by dojít k prvotnímu zamyšlení nad tím, zda bude daná regulace fungovat v digitálním prostředí,“ řekl. Příkladem může být třeba regulace sázkových her, které mohou probíhat i na internetu.

Euractiv.cz

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …