Deloitte: Do konce roku 2013 celosvětově vzroste počet zákazníků chytrých telefonů na více než 2 miliardy

 Podle nové studie Deloitte je celosvětový počet zákazníků  používajících více než jeden mobilní přístroj vůbec nejvyšší v celé historii mobilních služeb. Lze tak očekávat, že do konce roku 2013 budou zákazníci na celém světě používat více než 2 miliardy chytrých telefonů, 300 milionů tabletů a jednu miliardu notebooků.

Data nejen pro telekomunikační společnosti

Cílem celosvětového průzkumu spotřebitelů mobilních služeb společnosti Deloitte bylo zjistit, jak jsou mobilní přístroje využívány v jednotlivých zemích. Průzkumu se zúčastnilo více než 40 tisíc respondentů z dvaceti různých zemí světa. Výsledky průzkumu zároveň naznačují příležitosti nabízející se telekomunikačním společnostem v blízké budoucnosti, jako jsou nárůst dat, důraz na rychlost připojení k mobilnímu internetu, nevyužitý potenciál silných populačních ročníků a oblíbenost služeb komunikace prostřednictvím textových zpráv (IM, instant messaging).

„Výsledky celosvětového průzkumu spotřebitelů mobilních služeb ukazují, jak je důležité, aby mobilní operátoři přehodnotili své analýzy týkající se služeb IM a jejich vztahu k ostatním aplikacím umožňujícím posílání vzkazů. Zároveň se mobilní operátoři musí snažit i nadále podporovat používání SMS, neboť tento způsob komunikace bude pro mnohé, zejména pro starší ročníky, i nadále představovat velmi důležitou službu,“ uvedl Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství ve společnosti Deloitte.

Více přístrojů, více dat, vyšší rychlost

Průzkum ukazuje, že ve všech zemích sledovaných v letech 2012 a 2013 celkově vzrostl počet vlastněných mobilních přístrojů připojených k internetu. Navíc se dá podle průzkumu očekávat, že s vyšším počtem přenosných zařízení se bude navyšovat i průměrná četnost a množství dat přenášených prostřednictvím jednoho přístroje.

„Téměř šest z deseti (59 %) respondentů plánuje začít využívat vysokorychlostní připojení prostřednictvím technologie LTE během následujících 12 měsíců. Tento trend je obzvlášť silný v rozvojových zemích. Nejvíce o tuto technologii mají zájem spotřebitelé v Mexiku a v Rusku, naopak menší zájem o LTE je mezi uživateli mobilních zařízení v USA či v Belgii. Zájem o využívání technologie LTE je rovněž patrný i v České republice. Pro operátory disponující touto technologií bude právě tato vysokorychlostní datová síť představovat jasnou konkurenční výhodu,“ dodal Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

Nevyužitý potenciál silných ročníků

Z průzkumu vyplynulo, že pro telekomunikační společnosti jsou do budoucna atraktivní skupinou zákazníků tzv. silné populační ročníky. Lze se domnívat, že jak s prodlužující se délkou života budou starší ročníky déle pracovat, tak se také budou pravděpodobně i více zajímat o nové technologie. Například v Singapuru vlastní chytrý telefon 65 % obyvatel starších 55 let a v Jižní Koreji dokonce 73 %. Na druhé straně v některých zemích počet chytrých telefonů vlastněných lidmi nad 55 let stále ještě značně pokulhává za mladšími ročníky – v USA je to pouhých 33 %, v Belgii 21 % a v Japonsku dokonce jen 15 %.

„Mnoho poskytovatelů mobilních služeb dosud přehlíželo, jak významnou roli na trhu hrají starší ročníky. Mobilní operátoři jim zatím nevěnovali zdaleka tolik tvořivosti a energie, s jakou se obracejí na mladé zákazníky. Budou-li chtít, aby se tablety a chytré telefony staly oblíbenými i mezi staršími generacemi, které v sobě skrývají ohromný tržní potenciál, budou se muset zaměřit zejména na jejich vzdělávání,“ doplnil Vladimír Vlachovský, manažer v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

Vytvořit více prostoru pro posílání zpráv

Na začátku roku 2013 dosáhl telekomunikační průmysl převratného momentu, neboť poprvé v historii převážila komunikace prostřednictvím textových zpráv technologií instant messaging nad počtem odeslaných textových zpráv SMS. I když SMS zprávy budou i nadále představovat významný zdroj příjmů mobilních operátory, který například v roce 2013 činil přes 130 miliard amerických dolarů, rostoucí oblíbenost služeb IM a odvozených aplikací nepochybně významně přispěla k úspěchu mnoha mobilních operátorů, kteří se zaměřili na poskytování služeb prostřednictvím rychlého mobilního internetu.

Podle průzkumu společnosti Deloitte byly služby technologie instant messaging zařazeny na první místo v následujících zemích: v Argentině (69 %), v Číně (72 %), v Německu (45 %), v Mexiku (63 %), v Nizozemí (73 %), v Singapuru (60 %), v Jižní Koreji (59 %) a ve Španělsku (77 %).

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 195 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …