Další milník na cestě k celoevropským digitálním dokumentům

OD ZAČÁTKU ROKU 2017 BUDOU MÍT VŠICHNI EVROPANÉ JISTOTU, ŽE ÚŘADY BUDOU AKCEPTOVAT JEJICH DIGITÁLNÍ DOKUMENTY A NEBUDOU VYŽADOVAT PAPÍR. BUDOU MÍT TAKÉ JISTOTU, ŽE POKUD SPLNÍ POŽADAVKY URČITÝCH NOREM, NEMŮŽE ÚŘAD PŘIJÍT S DALŠÍMI NÁROKY NA TECHNICKOU A FORMÁLNÍ STRÁNKU DOKUMENTŮ.

Poté, co připravovaná direktiva prošla zkoumáním výboru pro výzkum, průmysl a energetiku Evropského parlamentu, je velice pravděpodobné, že bude schválena do konce roku a bude tudíž do legislativy členských států zavedena do již zmíněného data 1. ledna 2017.

Principy, na kterých direktiva stojí, jsou již obsaženy v současné legislativě České republiky a dalších zemí, i v evropských normách, na které tato legislativa odkazuje. Direktiva koncentruje rozptýlená ustanovení na jediném místě, dává jim systematickou podobu a v některých případech zavádí striktnější formulaci (tam, kde popisuje povinnost úřadů akceptovat dokumenty). Jednou z významných novinek je princip, podle nějž nesmí úřady žádné členské země EU zavést silnější požadavky na dokumenty, než jaké vyplývají z norem Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI), tedy norem známých pod zkratkami PAdES, CAdES a XAdES. Jedná se o celé skupiny norem, které detailně popisují, jakým způsobem má být k digitálnímu dokumentu připojen elektronický podpis, jak časové razítko, jaká metadata apod.

Norma je nová také tím, že požadavky na digitální dokumenty zasazuje do celkového rámce digitální identity a digitální komunikace. Věnuje se i takovým záležitostem, jako jsou důvěryhodné systémy digitální komunikace. Pro občany České republiky určitě není bez zajímavosti, že doručenky z datových schránek se stanou důkazním materiálem povinně akceptovaným v celé EU.

Základní principy direktivy o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu lze shrnout takto:

  • digitální dokumenty jsou postaveny na stejnou úroveň jako dokumenty listinné,
  • žádný dokument nesmí být odmítnut jen proto, že nemá listinnou podobu,
  • žádný úřad v žádné zemi EU nesmí stanovit tvrdší požadavky na digitální dokumenty a připojené podpisy než jaké jsou dány normami Evropského institutu pro telekomunikační standardy (PAdES, CAdES, XAdES),
  • jednotlivým členským státům zůstává možnost vytvořit vlastní systém norem pro elektronické podepisování dokumentů (např. s využitím biometrického podpisu). I v takovém případě však budou úřady tohoto státu povinny akceptovat dokumenty zpracované podle norem ETSI, aniž by úřadům v ostatních zemích vznikla reciproční povinnost uznat specifickou národní normu.

Ačkoliv se direktiva zdánlivě týká až situace do roku 2017, je již dnes relevantní pro všechny, kdo vytvářejí a archivují digitální dokumenty, které budou potřebovat i ve vzdálenější budoucnosti než 2 – 5 let. Tyto organizace je totiž budou používat v prostředí, kde budou vyžadovány archivační verze norem PAdES, XAdES a CAdES. Dobrou zprávou pro ně je, že nemusí studovat technické normy ani detaily legislativy. V rámci služby Long-Term Docs jsou vytváření dokumentů a všechny navazující úkony plně automatizovány. Organizace nemusí měnit procesy, dokumenty jsou ukládány do stejného úložiště jako dosud a automatizovaná služba na dálku hlídá, že veškerá metadata jsou v pořádku.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …