CzechMed řešila aktuální otázky českého zdravotnictví

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, zorganizovala výroční konferenci na téma aktuální otázky českého zdravotnictví, zejména pak připravované legislativní změny jak v oblasti regulativy tak úhrad zdravotnických prostředků. Konference se účastnilo na 120 odborníků z oblasti zdravotnictví. Co očekávat od zákona o zdravotnických prostředcích, který nově vstoupí v platnost?

Nový zákon

O důležitosti zdravotnických prostředků svědčí i fakt, že Ministerstvo zdravotnictví jako jednu z priorit legislativní práce určilo přípravu nového kodexového zákona o zdravotnických prostředcích. Zákon zcela jasně definuje, co je to zdravotnický prostředek, upravuje podmínky distribuce a prodeje i odstraňování zdravotnických prostředků, proces registrace atd.

Několik přínosů zákona o zdravotnických prostředcích, který by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2014:

  • bude zásadním způsobem zvýšena právní jistota ohledně nároku pacienta – o zařazení do úhrad nebude rozhodovat zdravotní pojišťovna, ale nezávislý SÚKL – proces bude nově přezkoumatelný soudem,
  • SÚKL bude nově vydávat Seznam hrazených zdravotnických prostředků, čímž budou eliminovány problémy se zařazováním do číselníků zdrav. pojišťoven – proces bude transparentní a přezkoumatelný,
  • nový systém správních deliktů ochrání poctivé firmy od parazitů, kteří hazardují se zdravím pacientů,
  • zákon přináší novou komplexní kategorizaci zdravotnických prostředků hrazených v ambulantní péči,
  • bude vytvořen Registr zdravotnických prostředků, který bude obsahovat informace o všech zdravotnických prostředcích na českém trhu,
  • zákon ulehčí vypisování veřejných zakázek (okruh dodavatelů i konkrétních zdravotnických prostředků bude veřejný – tedy znám předem),
  • je stanoven přehlednější systém povinností (používání a servis), jejichž porušení je sankcionováno – posílení vymahatelnosti.

 „Když dva dělají totéž, není to totéž. Zvyšující se výdaje na zdravotnictví na osobu a rok nutně neznamenají přímo úměrně zvyšující se kvalitu zdraví a prodlužující se střední délku dožití. Příkladem je srovnání zdravotnictví Kuby a USA. Spojené státy v porovnání s Kubou vynakládá až 10 krát více výdajů na osobu a rok, ale střední délka dožití je totožná. Podobné principy je možné dosledovat i mezi jednotlivými členskými státy EU. Každá země vychází ze svých zvyklostí a tomu přizpůsobuje i své priority v oblasti zdravotnictví. Klíčem k úspěchu je pak optimální mix výdajů a správné dlouhodobé priority, které zdravotnictví sleduje,“ upřesnil Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed.

Shromažďujme a vyhodnocujme

Ke správnému fungování by měla dopomoci i HTA – Health Technology Assessment, která je multidisciplinárním procesem, jež shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání medicínských intervencí. Hodnocení má být prováděno systematickým, transparentním a nezkresleným způsobem s cílem připravit informace pro zdravotní politiku, která je účinná, bezpečná a poskytuje nejvyšší možnou hodnotu za vynaložený náklad. Vzhledem k omezeným kapacitním i finančním možnostem v současné době předpokládá Ministerstvo zdravotnictví ČR provedení řádově jednotek HTA hodnocení ročně. Přednostně budou prováděna hodnocení těch technologií, u nichž lze očekávat zásadní dopad z hlediska nákladů veřejného zdravotního pojištění v porovnání s dosavadním způsobem terapie.

„Musíme si uvědomit, že neexistuje ideální systém financování zdravotnictví. Vždy bude existovat napětí mezi limitními zdroji a nadlimitními očekáváními. Úkolem stakeholderů je přiblížení se k ideálu, boj o menší nespokojenost. Zisk dodavatelů, a vlastně všech stakeholderů, je podmínkou udržitelnosti chodu systému a ne její překážkou,“ zhodnotil ideální situaci českého zdravotnictví Ľubomír Páleník, ředitel pro střední a východní Evropu HARTMANN GROUP a místopředseda asociace CzechMed, který před 15 lety spoluzakládal zájmové sdružení CzechMed.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …