ČTÚ připravil návrhy pravidel řízení datového provozu a parametrů kvality služby přístupu k Internetu

Český telekomunikační úřad připravil v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. března 2013 č. 203 k aktualizované Státní politice v elektronických komunikacích, Digitální Česko v.2.0 návrh Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti Internet, včetně parametrů kvality této služby. Cílem ČTÚ je především zvýšení transparentnosti informací pro koncové spotřebitele. ČTÚ tento návrh předložil na svých webových stránkách ke konzultaci.

„Tímto krokem chceme návrh prodiskutovat s odbornou veřejností i s podnikateli v oboru a získat od nich zpětnou vazbu“, upozorňuje předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „věřím, že konečná podoba pravidel a doporučení poté optimálně nastaví podmínky pro zajištění potřebné kvality služeb přístupu k Internetu pro spotřebitele a zvýší transparentnost poskytovaných služeb.“

ČTÚ při přípravě návrhu plně respektoval související dokumenty Evropské unie a Sdružení BEREC, a rovněž zohlednil dosavadní poznatky z řešení problematiky síťové neutrality.

Po vyhodnocení obdržených připomínek ČTÚ zpracuje finální podobu pravidel a doporučení pro řízení datového provozu. Konečnou podobu parametrů kvality služby přístupu k Internetu ČTÚ následně promítne do změny „Opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajištujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality“.

ČTÚ bude uplatnění pravidel a doporučení pro řízení datového provozu monitorovat, stejně jako dodržování stanovených parametrů kvality při poskytování služeb přístupu k Internetu.

ČTÚ bude o dalším postupu přípravy uvedeného materiálu odbornou veřejnost i nadále průběžně informovat.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …