ČSSZ ukončila evropský projekt, který přispěl k elektronizaci činností důležitých pro lékařskou posudkovou službu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos 30. června úspěšně ukončila projekt spolufinancovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Věcným záměrem bylo přitom získat v rámci všech agend ČSSZ data, která mají sloužit jako podklad agendových informačních systémů. Cílem bylo také zefektivnit elektronickou komunikaci v rámci veřejné správy i vůči veřejnosti.

Základy budoucího registru

Úvodní aktivitou, na které se podílelo 86 pracovníků, byla aktualizace elektronických datových souborů obsahujících informace o pojištěncích ČSSZ a eliminace případných chyb a nesrovnalostí s cílem vytvořit základnu budoucího Registru individuálních kont pojištěnců. Tato etapa projektu byla úspěšně završena. V dalším období se projektový tým zaměřil na získávání dat z dokumentů, které souvisejí s kompetencemi lékařské posudkové služby (LPS) ve vazbě na komunikaci s ošetřujícími lékaři, ostatními podněty z řad posuzovaných nebo úřadů práce a případných dalších subjektů.

V rámci projektu byl vytvořen návrh struktury a architektury jádra budoucího datového skladu. V návaznosti na elektronizaci veřejné správy tak budou k dispozici aktuální data o posuzovaných, která budou podkladem pro agendové informační systémy ČSSZ. Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů ve věcech sociálního zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách.

Portál LPS

Významnou aktivitou, soustředěnou na cíl naplnit maximálním možným způsobem aktuální potřeby lékařské posudkové služby v oblasti vzdělávání a vzájemné komunikace, bylo vytvoření Portálu LPS. Ten umožňuje prostřednictvím aktivního webového rozhraní takřka okamžitou elektronickou výměnu informací, včetně diskuzí nad odbornými a dalšími souvisejícími tématy.

Dále se konaly vzdělávací akce LPS ČSSZ, kterých se zúčastnilo téměř 800 osob. Konference byly zaměřeny zejména na prohlubování znalostí v rámci všech klinických oborů medicíny dle nejnovějších vědeckých poznatků, nutné pro objektivní posuzování zdravotního stavu občanů, vzdělávání posudkových lékařů na vedoucích pozicích aj.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …