ČSSD odmítá chystané Hegerovy reformy, které hazardují se zdravím lidí

Sociální demokracie je silně znepokojena ekonomickou situací v českém zdravotnictví, které je ostudně podfinancováno vinou současné pravicové vlády. Platba státu za své pojištěnce, kterými jsou děti, důchodci a nezaměstnaní, se naposledy zvyšovala v roce 2008. Nečasova vláda tak nejenže nezohledňuje inflaci za posledních pět let, ale navíc prostřednictvím opakovaného zvyšování daně z přidané hodnoty odsává finance určené na léčbu nemocných ze systému zdravotního pojištění. České zdravotnictví tak stojí vinou této pravicové vlády na pokraji ekonomické krize a hrozí tak zhoršování dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro pacienty, zejména nákladných výkonů.

ČSSD odmítá avizované tzv. reformní záměry ministerstva zdravotnictví, které směřují k faktické likvidaci dostupné zdravotní péče pro všechny.  Příkladem katastrofálního dopadu těchto kroků je kolaps českého lázeňství, kterého jsme svědkem. Jde o důsledek restriktivních změn indikačního seznamu lázeňské péče, kterou provedlo ministerstvo zdravotnictví. Dochází tak nejen k uzavírání celých lázeňských objektů a propouštění tisíců zdravotnických zaměstnanců, ale je ohrožena samotná existence unikátních léčeben, včetně těch pro děti.

Ze stejného důvodu proto odmítáme záměr vládnoucí pravice zpoplatnit poslední hrazený výkon ve stomatologii – amalgamové plomby a znemožnit tak značné části našich spoluobčanů přístup k této péči.

Za nejnebezpečnější záměr ministerstva zdravotnictví však považujeme přeměnu všech stávajících fakultních nemocnic na takzvané univerzitní nemocnice.  Je přitom zjevné, že účelem zákona je především jejich odstátnění a převod stomiliardového státního majetku. Obáváme se, že jde tak o skrytou přípravu na privatizaci mnoha špičkových zdravotnických  enter.  Zásadně proto odmítáme tento hazard, který ohrožuje existenci jediné celostátní nemocniční sítě, která zajišťuje občanům přístup ke špičkové a unikátní zdravotní péči. ČSSD požaduje, aby superspecializovaná zdravotní péče zůstala i do budoucna pod kontrolou a garancí státu tak, aby byla dostupná všem potřebným.

Nadále je neudržitelné, aby rozhodující úlohu v dostupnosti a kvalitě zdravotní péče měly zdravotní pojišťovny. Je nezbytné, aby tuto roli na sebe vzalo zpět Ministerstvo zdravotnictví.

ČSSD nesouhlasí s připravovaným rušením územních pracovišť finančních úřadů v menších městech, zhorší to dostupnost pro občany i podnikatele

ČSSD protestuje proti plánu ministerstva financí dále centralizovat daňovou správu a vzdálit ji na venkově občanům i podnikatelům. Plán ministra Kalouska na úplné zrušení 30 územních pracovišť současných krajských finančních úřadů je jen dalším krokem ke zhoršování podmínek pro život a podnikání ve venkovských oblastech České republiky. Nečasova vláda tak bohužel pokračuje v trendu, který zahájila chybnou centralizací úřadů práce a plánuje „obohatit“ o rušení stavebních a živnostenských úřadů i pošt v menších městech a obcích. Rušení pracovišť daňové správy je zcela nelogické zejména v souvislosti s přípravou na sloučení agend výběru zdravotního a sociálního pojištění a daní do Jednotného inkasního místa – vláda tak vlastně ruší budoucí možné pobočky JIM.

Rušení finančních úřadů v tzv. trojkových městech je v rozporu s dlouhodobou koncepcí ČSSD, jejímž cílem vždy bylo přiblížit výkon státní a veřejné správy občanům. Proto ČSSD v minulosti prosadila zrušení okresních úřadů a přenos jejích pravomocí na tzv. trojková města a také proto jsme uzákonili převod řady kompetencí z ministerstev na kraje.

ČSSD vyzývá vládu Petra Nečase, aby dále nezhoršovala podmínky pro život a podnikání občanů na venkově a upustila od plánu na zhoršení dostupnosti daňové správy.  

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …