Co se probíralo na kulatém stolu elektronického zdravotnictví?

Národní telemedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc uspořádaly Kulatý stůl k elektronizaci zdravotnictví. Setkání bylo určené pro všechny subjekty působící v oblasti elektronizace zdravotnictví v ČR, kterých se zde sešly téměř tři desítky. Hlavním cílem a smyslem Kulatého stolu bylo vyvolání vzájemné diskuse mezi jednotlivými subjekty o současném stavu, dosavadních zkušenostech a možných budoucích perspektivách elektronizace zdravotnictví v ČR.

Vedle aktivních příspěvků a představení jednotlivých účastníků tak byla hlavní náplní celého setkání diskuse jednotlivých subjektů nad vnímáním dosavadních iniciativ a aktivit při zavádění eHealth v ČR. Mezi účastníky byly zastoupeny všechny sektory – univerzity, klinická pracoviště, komerční společnosti, státní instituce i sektor pojišťoven. Mezi hlavní témata diskuse patřila mj. otázka existence zastřešující celonárodní autority formující strategii a dílčí postupy pro zavádění elektronického zdravotnictví v ČR, diskutováno bylo téma správnosti povinné elektronizace i opomíjení potřeb některých zájmových skupin, jichž se elektronizace zdravotnictví dotýká nejvíce.

Mezi hlavní závěry diskuse patří konsenzus účastníků nad tím, že dosud postrádají důležité celospolečenské diskuse nad klíčovými otázkami vzniku elektronického zdravotnictví v ČR a také cítí absenci autority, která by prosazovala na celonárodní úrovni konsenzuální strategie k zavádění eHealth v ČR.

Klíčovým výstupem celého setkání je tak jasné definování potřeby vzniku celonárodní platformy pro nezávislou tvorbu strategie při zavádění eHealth v ČR, která bude respektovat potřeby všech zainteresovaných stran a uvádět „zdola“ požadavky a návrhy na efektivní řešení jednotlivých domén eHealth do tvorby celonárodní koncepce elektronického zdravotnictví. Účastníkům byl následně vzhledem k těmto definovaným potřebám prezentován návrh na vytvoření flexibilní pracovní skupiny přibližně 15 lidí zastupující jednotlivé sektory i jejich potřeby v oblasti elektronizace zdravotnictví. Skupina bude pracovat na vytváření komplexní strategie pro zavádění elektronického zdravotnictví v ČR tak, aby se jako iniciativa zainteresovaných subjektů stala jedním z partnerů Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci elektronizace zdravotnictví. Právě díky zapojení všech zástupců klíčových subjektů v rámci elektronizace zdravotnictví by měla být výstupem strategie, která bude celospolečensky přijatelná. V následujících týdnech dojde k oslovení účastníků i dalších subjektů a bude současně diskutována forma této pracovní skupiny. Následovat bude první společné setkání a příprava akčního plánu tak, aby celá iniciativa  přinesla reálné výsledky a tím přispěla k významnému posunu v rámci elektronizace zdravotnictví v ČR.

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …