Co je HTA a jak může pomoci v českém zdravotnictví?

V posledních měsících se uskutečnilo hned několik setkání a diskusních fór s jedním společným součinitelem – a to problematikou funkce a vůbec existence HTA, tedy Health Technology Assessmentu v České republice. Co to vlastně HTA je a jak může pomoci v českém zdravotnictví?

Proč hodnocení zdravotnických technologií

Nové zdravotnické technologie jsou spolu se stárnutím obyvatelstva, rozvojem chronických nemocí a rostoucími nároky pacientů a zdravotníků tou hlavní příčinou nárůstu nákladů na zdravotnictví. Zejména v průběhu posledních 50 let se zvýšila technologická základna zdravotní péče, v souvislosti se znalostmi i investicemi do zařízení, přístrojů a léků. Tento proces proběhl v zásadě dobře, avšak i přesto se objevily problémy ve vztahu k pořizování, šíření a využití lékařské techniky. Byly rovněž vysloveny pochybnosti o účinnosti, efektivnosti a vhodnosti již zavedených postupů ve zdravotní péči. Ve zdravotnické sféře tím tak vykrystalizovalo určité dilema, vyvstávající z nebývalého technologického pokroku ve formě nových léků, přístrojů i technik. Pacienti začali vyžadovat přístup k novým objevům a lékaři začali chtít pro pacienty samozřejmě jen to nejlepší. Ukázalo se však, že řešením není rozhodně pozastavit přísun nových technologií, ale spíše systematicky hodnotit jejich přínosy a náklady. Například v oblasti léků nemá již ČR příliš prostoru ke snížení ceny, může ale účinněji oddělovat skutečně přínosné technologie od novinek, které vedou pouze k nárůstu nákladů.

Co je hodnocení zdravotnických technologií

Hodnocení zdravotnických technologií je založeno na srovnání výsledků jednotlivých technologií (dosažené zlepšení zdravotního stavu) a jejich nákladů mezi sebou nebo se stanoveným prahem nákladové efektivity. V případě srovnávání technologií mezi sebou můžeme mluvit o relativní nákladové efektivitě (comparative effectiveness), v případě srovnání s explicitně nebo implicitně stanoveným prahem o absolutní nákladové efektivitě. Do množiny hodnocených technologií jsou přitom zahrnuty jak lékařské přístroje a zdravotnické prostředky, tak i léky, metody a organizace zdravotnictví. Health Technology Assessment tak přináší několik výhod:

  • Popisuje důkazy nebo nedostatek důkazů o přínosu a ceně zdravotních intervencí
  • Syntetizuje zjištění ze zdravotnických výzkumů o efektivitě různých zdravotních intervencí
  • Hodnotí ekonomické důsledky a analyzuje náklady a nákladovou efektivitu
  • Vyhodnocuje sociální a etické důsledky šíření a využití zdravotnických technologií a také jejich organizační důsledky
  • Pomáhá identifikovat nejlepší postupy ve zdravotní péči a tím zvyšuje bezpečnost, zlepšuje kvalitu a šetří náklad

Hlavním cílem HTA by vlastně mělo být dostat do ČR co nejrychleji technologie, které buď při stejném výsledku šetří náklady nebo dokáží za odpovídající cenu zlepšit klinické výsledky. Na druhé straně by z veřejného zdravotního pojištění neměly být plně hrazeny nové technologie, které neprokáží jasné přínosy oproti stávajícím postupům. HTA by jednoznačně nemělo být byrokratickou překážkou vstupu nových, účinných technologií.

Dáme HTA zelenou?

Česká republika již mnoho let přešlapuje kolem otázky zavedení systematizovaného hodnocení medicínských technologií (HTA: Health Technology Assessment) do praktického rozhodovacího procesu. Nelze říci, že by vůči HTA zcela rezistovala. Pokud se dnes podíváme na způsob hodnocení úhrad léčivých přípravků, nacházíme zde jasné prvky HTA v oblasti posuzování účinnosti, bezpečnosti, relativní účinnosti a nákladové efektivity a dopadu na rozpočet. Jedná se ale o selektivní používání HTA principů, které se prakticky nijak nepromítají do hodnocení ostatních medicínských technologií. Přitom tyto technologie a inovativní postupy jsou dnes ve většině zemí Evropy pomocí HTA standardně hodnoceny. Ministerstvo zdravotnictví ve svém Příkazu ministra (6/2012) z února 2012 narýsovalo jasnou vizi českého HTA, které odpovídá standardním evropským systémům s oddělením funkce hodnocení (tzv. assessment) a posuzování (tzv.appraisal). Systém by měl na jedné straně produkovat objektivní, vědecky ověřitelné analýzy/reporty a na druhé straně by měl prostřednictvím Komise pro medicínské technologie umožňovat posouzení i jiných a mnohem obtížněji kvantifikovatelných zájmů dotčených subjektů (pacienti/ občané, plátci zdravotní péče, odborné společnosti), jako jsou například etické či sociální principy.

V současnosti však neexistuje jednotný postup pro HTA ani struktura (agentura) na jeho prosazování. V České republice nalezneme „pouze“ několik subjektů zabývajících se HTA, mezi kterými jsou ČFES, iHETA, CzechHTA (ČVUT), částečně také IBA MU a 1.LF UK. 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …