Chyby v účetní závěrce Ministerstva zdravotnictví

Tisková zpráva:
NKÚ zjistil v účetní závěrce Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 nesprávnosti přesahující 5 miliard korun

 

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo zdravotnictví (MZ) postupovalo při vykazování údajů o plnění rozpočtu a při vedení účetnictví v roce 2014. Kontroloři se zaměřili na úplnost a správnost údajů a také na identifikaci případných systémových rizik. V účetní závěrce MZ kontroloři zjistili významné nesprávnosti přesahující 5 miliard korun. Pokud by MZ nepřijalo opatření k jejich nápravě, nesprávnosti ovlivní účetní výkazy za Českou republiku, protože údaje z účetnictví za rok 2015 budou poprvé sloužit jako podklad pro sestavení těchto výkazů.

Více než 3,4 miliardy korun ze zjištěných nesprávností se týkaly jednoho z podrozvahových účtů. Zmíněný účet slouží k vykazování podmíněných závazků ministerstva jako poskytovatele dotací konečným příjemcům. MZ nevedlo evidenci tak, aby z ní bylo jasné, z jakých podmíněných závazků se zůstatek tohoto účtu skládá. Při vykazování zůstatku navíc porušilo účetní předpisy. Nesprávnosti u podmíněných závazků mají mimo jiné dopad na vyčíslení nároků na budoucí rozpočet.

Podle kontrolorů druhá nejvýznamnější chyba ve výši téměř jedné miliardy korun souvisela s nesprávným vykazováním zásob antivirotik. V jejich ocenění MZ nezohlednilo, že u některých šarží došlo k dočasnému či trvalému snížení hodnoty zásob. Většina antivirotik totiž měla prošlou dobu použitelnosti. Některé šarže by ale bylo možné použít v případě pandemie, protože obstály ve zkouškách na obsah účinné látky. Jiné šarže v této zkoušce naopak neobstály a jejich použití by nebylo možné ani ve výjimečných situacích. MZ ale všechny tyto šarže vykázalo v původním ocenění a tím zásoby nadhodnotilo.

Ke spolehlivosti údajů účetní závěrky jako celku se NKÚ nevyjádřil, a to v důsledku nejasností v předpisech týkajících se zejména předfinancování transferů spolufinancovaných z EU. Tyto transfery tvořily tak významnou část účetní závěrky MZ, že kontroloři nemohli posoudit, jestli účetní závěrka jako celek podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Kontroloři prověřili i finanční výkaz, který slouží pro hodnocení plnění rozpočtu, a zjistili v něm nesprávnosti za téměř 326 milionů korun. Při prověřování závěrečného účtu kontroloři významná pochybení nezjistili.

Kontrola kromě nedostatků v účetnictví upozornila i na to, že MZ porušilo zákon o dani z přidané hodnoty. Ministerstvo totiž dodávalo teplo z vlastní kotelny dvěma dalším subjektům, aniž by se registrovalo jako plátce DPH. Při této činnosti ale dosahovalo MZ obratu ve výši, která vede k povinnosti se registrovat.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

ZDROJ: Oficiální web NKÚ

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …