CGM: Jak zavádět inovace v českém zdravotnictví?

CGM: Jak zavádět inovace v českém zdravotnictví?

Nejzásadnějšími tématy diskutovanými v souvislosti s koncepcí českého zdravotnictví jsou v posledních týdnech či měsících zejména elektronická zdravotní dokumentace, ochrana osobních údajů, sdílení informací či třeba vzdělávání lékařů a pacientů. Při tvorbě nejen zdravotnických koncepcí je však nutné zohlednit i další, obecnější faktory. Například stárnutí populace. . Podle společnosti CompuGroup Medical, která je největším poskytovatelem informačních systémů pro zdravotnictví v České republice, lze totiž očekávat, že do roku 2016 bude v ČR celkově 34 % populace starší 65 let. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu potenciálních pacientů tak může dojít k rapidnímu navýšení nákladů ve zdravotnictví až na trojnásobek. Cílem společnosti je tak do budoucna přinášet kontinuální inovace. Musí zohledňovat všechny aktuální, ale i budoucí možné výzvy i ztráty ve zdravotnictví. A jednou z těchto inovací je i nově vytvořená koncepce elektronizace v ČR.

Tři pilíře českého eHealth: komunikace, data a pacient

Společnost CGM, jež je v tuzemsku lídrem v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví, vytvořila svou novou koncepci eHealth na základě analýzy aktuálních silných ale i slabých stránek českého zdravotnictví. Při jejím vzniku bylo využito zkušeností odborníků, kteří již více jak 20 let vyvíjejí software užívaný každodenně tisíci uživateli. Vznik koncepce se datuje do roku 2012, právě na začátku letošního roku však začala být realizována. Při vývoji se její autoři snažili odpovědět na tři základní otázky. Pozornost byla směřována zejména na to, jak vlastně zajistit lékařům a pacientům kontrolu nad jejich daty. Dále pak vyřešit otázku, jak garantovat lékařům, že informace zaslané alektronickou cestou pochází od důvěryhodného zdroje , nebo jak zajistit okamžitý přínos pro lékaře z každé proinvestované koruny.

Celá koncepce společnosti CGM se pak odvíjí od tří základních pilířů, které by měly reflektovat nadcházející aktuální trendy ve zdravotnictví. Důležité je podotknout, že se jedná o koncepci decentralizovanou, což znamená, že data nejsou centralizována a uchovávána na serverech, ale dochází pouze k jejich výměně mezi pacientem a zařízením. Vyměňují se přitom jenom taková data, která jsou zrovna potřebná. Díky tomu není ohrožena bezpečnost údajů.

První pilíř: bezpečná, jednoduchá a důvěryhodná komunikace

Koncepce českého eHealth společnosti CGM staví v první řadě do popředí komunikaci mezi zástupci zdravotnické sféry. A to takovou, kdy lékař přesně ví, komu posílá data i s kým je sdílí. Komunikace je a musí být jednoduchá, což znamená, že odeslání a přijímání dat je integrováno přímo v lékařově vlastním software. Pracuje tak se systémem, který důvěrně zná, čímž šetří čas. Vzájemná komunikace ale musí být také bezpečná – přenášená data jsou šifrována a tedy čitelná pouze příjemci. Lékař i pacient tedy nepřichází o kontrolu nad nimi. V neposlední řadě je důležitou součástí i důvěryhodnost. Komunikace je zpečetěná digitálním podpisem, jež garantuje identitu odesílatele, a doručenkami, které zajišťují nezpochybnitelnost doručení zprávy.

„Pro pokrytí potřeb prvního pilíře jsme vyvinuli systém MedicalNet. Jedná se o bezpečný komunikační systém pro předávání dat pacientů, tedy například lékařských zpráv, žádanek či nálezů. Potenciál této služby je opravdu velký, pokud vezmeme v úvahu, že je integrovatelný do nemocničních i ambulantních systémů. Dokáže tak uspokojit asi 14,5 tisíce ambulantních lékařů,“ vysvětluje Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical. „Služba se opravdu dynamicky rozjíždí, od ledna máme již 300 zapojených uživatelů a odeslaných více jak 15 tisíc zpráv, z velké většiny lékařských. Více než 15 tisíc papírových zpráv tedy nemuselo být doručeno z ruky do ruky,“ dodává.

Druhý a třetí pilíř: komunikace a bezpečnost

Neopomenutelnou součástí koncepce eHealth je pak také komunikace pacienta s lékařem a bezpečné úložiště dat pacienta. Ty chce společnost CGM nově zajistit prostřednictvím služby Life eServices. Novinka nabízí čtyři inovativní služby v podobě online objednávání, online receptů, online konzultací a v neposlední řadě online výsledků. Veškerá komunikace je přitom zabezpečena certifikacemi a šifrovanými daty. Zmiňovaným třetím pilířem je pak samotná evidence pohybu pacienta po zdravotnickém systému. Potřebné informace pro plnohodnotnou evidenci mají dnes většinou už k dispozici zdravotní pojišťovny, se kterým je ale nutné výměnu informací dojednat. A o to se snaží i CGM v podobě připravované služby Registru událostí.

Česká republika a pilotní projekty: Kde je problém?

Jako jeden z největších problémů současného českého zdravotnictví označuje softwarová společnost realizaci pilotních projektů elektronického zdravotnictví na české půdě. Zatímco ve světě je podle poskytovatele zdravotnických informačních systémů takzvaně „přepilotováno“, Česká republika má s jejich realizací stále problém. „Celosvětově lze konstatovat, že zdravotnictví patří mezi nejkonzervativnější obory, co se týče implementace novinek a inovací. Velmi často nepřejde většina projektů z pilotní fáze do běžného používání, což je dáno zejména tím, že uživatel není zároveň investorem. Jejich základní požadavky se tak liší. Pilot je připravován investorem, takže  klíčový je pro něj jeho vlastní benefit. Po skončení pilotu ale velmi často odmítne uživatel platit za funkce systému a veškerý rozvoj inovací se tak zastaví,“ vysvětluje Vladimír Přikryl. „Jsme přesvědčeni o tom, že uživatel musí být zároveň investorem, čímž hlavní benefit plyne vlastně pro všechny zainteresované strany,“ dodává Přikryl. Myšlenka se pak odráží i ve vytvořené koncepci českého eHealth. „Pokud má být inovace českého zdravotnictví úspěšná, musí být zkrátka připravena uživatelem a pro uživatele. Uživatel musí být ochoten za inovaci platit. Často se totiž potvrzuje, že to, co dostane zdarma, pro něj nemá velkou váhu,“ říká Přikryl.

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …