Český eGovernment potřebuje kvalitní řízení a koordinaci

Tuzemská státní správa ušla v posledních několika letech značný kus cesty směrem ke své elektronizaci. Podařilo se vybudovat systémy, které občanům i podnikatelské sféře usnadňují život – jmenujme alespoň Czech Point nebo základní registry.

Přesto je stále ještě daleko k onomu kýženému stavu, kdy na úřadech budou „obíhat data, a ne lidé“. EGovernment v českém provedení trpí různými neduhy. Tím zásadním je dlouhodobá nekoncepčnost a nízká úroveň řízení.

V nedávných měsících a týdnech pak lze pozorovat problematickou tendenci k oddělování oblastí veřejné správy a „eVeřejné“ správy, tedy eGovernmentu. Projevuje se např. tím, že příslušné kompetence na ministerstvu vnitra byly rozděleny mezi dva náměstky, či záměrem vytvořit místo jedné Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (která mimochodem již více než rok nefunguje) dva nové poradní orgány, jimiž mají být Rada vlády pro veřejnou správu a Rada vlády pro informační společnost.

Efektivnějšímu řízení dané agendy by naopak významně pomohlo ustavení exekutivního orgánu s dostatečnými výkonnými pravomocemi, v jehož čele by stál „ředitel eGovernmentu“ či „CIO veřejné správy“. Na přesném názvu pozice tolik nezáleží, každopádně jde o model, ke kterému se již přiklonila řada technologicky vyspělých zemí. Organizačně je začleněn pod Ministerstvo vnitra či financí, případně Úřad vlády, a všechny tyto formy se ukázaly jako funkční.

Rada vlády pak může být poradním orgánem jak pro koncepci a strategii změn veřejné správy, tak pro způsob jejich realizace prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. Celkově by na úrovni vlády – a rovněž v legislativě – měly být jednoznačně stanoveny kompetence a odpovědnosti příslušných subjektů v rámci tuzemského eGovernmentu, ať už jde o resort vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Českou poštu – odštěpný závod ICT služby, Správu základních registrů nebo Státní tiskárnu cenin.

Klíčovým úkolem je zajistit dlouhodobé financování ICT ve veřejné správě, zejména vytvořit realistický finanční model nejméně do roku 2020, který zohlední evropské dotace, prostředky ze státního rozpočtu, možné úvěrování a další finanční nástroje, partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), včetně zabezpečení provozu stávajících informačních systémů. S tím úzce souvisí vytvoření závazných standardů, pravidel a parametrů výstavby, rozvoje a provozu těchto systémů v odpovědnosti ředitele eGovernmentu. Neméně důležitá je i doposud opomíjená komunikace praktických přínosů realizovaných projektů elektronizace směrem k veřejnosti.

Současná vláda zařadila ve svém programovém prohlášení mezi hlavní priority rozvoje ČR i efektivní využití ICT ve veřejné správě. To je samo o sobě dobrou zprávou, nyní jde však o to, aby uvedené proklamace koaliční kabinet převedl do konkrétních kroků.

Svatoslav Novák
prezident, ICT Unie

eGovernment v českém provedení trpí různými neduhy. Tím zásadním je dlouhodobá nekoncepčnost a nízká úroveň řízení.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …