České nemocnice se při výběru IT řídí hlavně cenou

Dle zjištění se tuzemské nemocnice řídí při nákupu informačních technologií často pouze cenou. Podle odborníků nejsou totiž schopny v rámci výběrových řízení vhodně definovat hodnotící kritéria, rozhodování podle ceny navíc nemocnice volí nezřídka také kvůli nedostatku vlastních financí. Pro pořízení specializovaných systémů pro zdravotnictví je však tento postup nevhodný.

Tuzemské nemocnice jsou při pořizování informačních technologií povinny řídit se zákonem o veřejných zakázkách. V rámci výběrových řízení je však podle zákona nezbytné detailně nastavit parametry, aby pořizované produkty či služby odpovídaly požadovaným podmínkám ve zdravotnických zařízeních. Podle odborníků však v nemocnicích chybí odpovědnost za realizaci nákupů, pracovníci ve výběrových řízeních tak nedefinují přesné vlastnosti, ale řídí se především cenou.

„Podmínky pro zadávací řízení jsou nastaveny pro všechny zadavatele shodně a výjimkou nejsou ani nemocnice a oblast nákupu informačních technologií. Otázkou však zůstává, zda jsou dílčí hodnotící kritéria nastavována tak, aby vhodně vyjadřovala vztah ceny a užitné hodnoty,“ uvedl Daniel Kulhavý, člen Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky. „Nákupy v nemocnicích jsou také často poznamenány absencí kvalitních vnitřních předpisů, kdy není stanovena odpovědnost za nákupy, a přehazováním odpovědností a povinností z různých oddělení nemocnic mezi sebou,“ doplnil Kulhavý.

Cenu jako primární kritérium ve výběrových řízeních volí nemocnice i kvůli nedostatečným financím. Na tuto skutečnost poukazují i výsledky letošního průzkumu společnosti CompuGroup Medical mezi českými nemocnicemi. V šetření 32 % dotázaných uvedlo, že největší překážkou v rozvoji informačních technologií je nedostatek finančních prostředků. Podle 13 % nemocnic pak účinnějšímu využívání informačních technologií brání chybějící dlouhodobá koncepce. V rámci průzkumu dále pracovníci nemocnic jako problém označili také nutnost dodržování jasných předpisů a vyhlášek a nedostatečnou efektivitu vynaložených prostředků do informačních technologií.

„Z průzkumu mezi tuzemskými nemocnicemi vyplynulo, že pro obnovu informačních technologií mají nedostatek financí. I proto mají zájem tyto omezené zdroje využít co nejefektivněji. Jsou však omezeny chybějící koncepcí na nákup IT a podmínkami zákona o veřejných zakázkách,“ sdělil Petr Šuráň, ředitel divize Nemocniční informační systémy společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která je největším poskytovatelem informačních systémů pro zdravotnictví na českém trhu. „Informační systémy pro nemocnice by totiž měly splňovat řadu specifických požadavků, aby lékařům a dalšímu personálu maximálně ulehčovaly každodenní agendu. Ve výběrových řízeních je však náročné určit podmínky tak, aby zahrnovaly veškerá kritéria důležitá pro zdravotníky,“ doplnil Šuráň.

Neefektivní vynakládání finančních prostředků v nemocnicích potvrzuje i letošní kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Ta se zaměřila na čerpání prostředků na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic. Výsledky kontroly poukázaly na fakt, že ministerstvu zdravotnictví chybí střednědobá koncepce pro rozmísťování finančně náročné zdravotnické techniky a ministerstvo nemá ani přehled, kde a kolik přístrojů bylo nakoupeno.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …