Česká lékárnická komora se připojila k výzvě evropských organizací lékárníků

Nedostatek některých léků je stále palčivějším problémem nejen v některých zemích EU, ale také v České republice. Česká lékárnická komora se proto plně ztotožňuje s návrhy prezentovanými lékárnickými organizacemi na semináři „Ekonomická krize a dostupnost léků v Evropě“, který se v Evropském parlamentu uskutečnil dne 16. 5. 2013.

„Můžeme uvést řadu příkladů z nedávné doby, kdy jsme pacientům nemohli vydat kvůli nedostupnosti na českém trhu přípravky Imuran nebo Ospen sirup, opakovaně se objevoval nedostatek léků pro terapii astmatu způsobený reexportem, nebo dlouhý a stále trvající výpadek dodávek Pendeponu, zapříčiněný novými ustanoveními směrnice o dovozu účinných látek ze třetích zemí. Už dlouho na tuto situaci upozorňujeme s tím, že je nezbytně nutné ji skutečně začít řešit,“ uvádí prezident ČLnK Lubomír Chudoba na podporu evropské výzvy.

„Lékárníci musí svým pacientům opakovaně vysvětlovat, že nejsou i přes veškerou snahu schopni jim některé léky, které jsou v jiných zemích dostupné, zajistit. Státní autority by proto měly vytvořit takové podmínky, které zabezpečí dostatek léčivých přípravků pro české pacienty, bez ohledu na to, zda je jejich výpadek způsoben reexportem či změnami v evropských směrnicích, jako je tomu u Pendeponu. Každý nedostatek léčiva s sebou přináší riziko zhoršení zdravotního stavu pacienta a zvýšení nákladů na zdravotní péči z důvodu nutnosti řešení zbytečně vzniklých zdravotních komplikací. Česká lékárnická komora proto předložila našim zákonodárcům již na konci loňského roku návrh na změnu zákona, který je inspirován Slovenskem, kde může státní autorita zakázat vývoz léku, jestliže je ohrožena jeho dostupnost na slovenském trhu,“ vysvětluje Lubomír Chudoba.

Evropské organizace lékárníků společně vyzvaly národní vlády, regulační autority a Evropskou komisi k přijetí opatření k řešení rostoucího problému nedostatku léčiv. 

Představitelé všech evropských lékárnických organizací, John Chave za Svaz evropských lékárníků (PGEU), Roberto Frontini za Evropskou asociaci nemocničních lékárníků (EAHP) a Luigi Martini za Svaz lékárníků v evropském farmaceutickém průmyslu (EIGP), předložili v Evropském parlamentu důkazy o rostoucích problémech s nedostatkem léčiv ve všech farmaceutických sektorech. Zároveň vyzvali národní vlády a regulační autority ke zvýšené pozornosti při posuzování kritických dopadů nedostatku léčiv ve vztahu k bezpečí a prospěchu pacientů. Je třeba bezodkladně jednat, blíže prozkoumat dopady, které mají vnitrostátní strategie při stanovení cen léčiv a jejich úhrad na dodavatelský řetězec. Mezi jednotlivými členskými státy by měly být lépe sdíleny a adaptovány osvědčené postupy reagující na nedostatek léků a to včetně provozování informačních portálů a systémů včasného varování.

John Chave, generální sekretář PGEU, ve svém vystoupení v Evropském parlamentu mimo jiné uvedl: „Z údajů poskytnutých PGEU z jednotlivých členských zemí vyplývá, že se tento problém týká všech koutů Evropy a obrovského množství léků. Dokud se všem zainteresovaným stranám, které spolupracují na řešení příčin výpadků v zásobování léčiv, nepodaří situaci vyřešit, musí být lékárníci ve veřejných lékárnách alespoň schopni mít a poskytovat pacientům dostatek informací o tom, kdy a proč je jejich lék nedostupný a jak dlouho jeho nedostatek potrvá. Celý segment farmacie má povinnost poskytovat pacientům informace, které zabrání tomu, aby v průběhu léčby tápali ve tmě.“

Roberto Frontini, prezident EAHP, k tomu dodal: „Nedávný celoevropský průzkum EAHP jasně ukazuje, že nedostatek léků je problém, který nerespektuje hranice států a ovlivňuje prakticky všechny nemocnice v Evropě. Nemocniční lékárníci jsou nuceni tomu věnovat obrovské množství času namísto toho, aby jej věnovali ostatním činnostem při poskytování lékárenské péče pacientům. Důkazy naznačují, že problém nedostatku léčiv neustále roste a nedělat nic není řešení. Je třeba jednat a naše organizace věří, že návrhy v naší společné výzvě představují pevný základ pro evropské vlády a národní regulátory k tomu, aby se situace začala zlepšovat.“

Luigi Martini, exprezident EIPG, společné vyjádření uzavřel: „Každá oblast výkonu farmaceutické profese přináší důležitý pohled na problematiku nedostatku léků. Jako lékárníci ve farmaceutickém průmyslu máme vážné obavy, že všeobecná prospěšnost nově přijaté Směrnice o padělcích léčivých přípravků může zároveň neúmyslně zvýšit nedostatek léčiv. Takto se mohou projevit zejména nová ustanovení o podmínkách dovozu účinných látek ze zemí mimo EU. Musíme upozornit na komplexní povahu příčin vyvolávajících nedostatek. Je třeba pochopit souvislost farmaceutických a politických rozhodnutí a je potřeba spolupráce a sdílení zkušeností při identifikaci problémů a prosazování řešení.“

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …