Češi a Němci budou spolupracovat v oblasti zdravotnické záchranné služby

Ministři zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo Leoš Heger a Daniel Bahr v Plzni podepsali Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Jednání se zúčastnil také náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.

Jedná se o první mezinárodní smlouvu v oblasti zdravotnictví, kterou se Spolkovou republikou Německo česká strana uzavřela. V platnost by měla vstoupit v průběhu letošního roku po splnění vnitrostátních podmínek pro nabytí její platnosti.

Rámcová smlouva vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy obou států a zároveň ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek přeshraniční spolupráce oprávněných subjektů, které jsou odpovědné za zajištění zdravotnické záchranné služby v daném území. V České republice se kromě Ústeckého kraje jedná o kraje Liberecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na německé straně jsou to pak státní ministerstva spolkových zemí Svobodného státu Sasko a Svobodného státu Bavorsko.

„Jsem rád, že se nám podařilo zfinalizovat podmínky smlouvy, po které již delší dobu volali zástupci příhraničních krajů. V tuto chvíli mají připravený prostor pro dojednání konkrétních podmínek vedoucích k zajištění co nejlepší péče pro občany, kteří se nacházejí v ohrožení života mnohdy v obtížně dostupných místech pohraničního území,“ uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR.

Samostatná ujednání pak budou zpřesňovat podmínky a pravidla organizace a poskytování zdravotnické záchranné služby, stanovení vhodného zdravotnického zařízení, kam bude pacient přepraven, nasazení dopravních prostředků zdravotnické záchranné služby na území druhého státu a postupy pro vzájemnou komunikaci.

Rámcová smlouva teď bude v obou státech procházet vnitrostátním schvalovacím procesem, v případě České republiky je nutné schválení oběma komorami Parlamentu ČR a ratifikace prezidentem. V platnost pak vstoupí třicet dní po doručení oznámení o splnění všech vnitrostátních podmínek poslední smluvní stranou.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …