CEPI zveřejnila statistiku spotřeby papíru za rok 2013

Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) v červenci vydala každoroční publikaci zabývající se statistikou produkce a spotřeby papíru.

V posledních letech oba ukazatele naznačovaly klesající tendenci, což je způsobeno ekonomickým útlumem, vyšším podílem recyklace, ale může souviset i s postupující elektronizací evropských zemí. Předběžné výsledky za rok 2013 naznačovali pokles spotřeby minimálně o další 1 %. Jaká jsou tedy aktuální data?

Produkce papíru a kartonu v roce 2013 dosáhla celkem 91,1 milionu tun. To ve srovnání s rokem 2012 představuje pokles o 1,2 % a ve srovnání s rokem 2005 pokles o 7,3 %. Rok 2013 je zároveň třetím rokem, kdy CEPI zaznamenala kontinuální pokles produkce papíru a kartonu.

Zde můžeme vidět produkci rozdělenou dle členských zemí CEPI:

papírCEPI

Spotřeba papíru a kartonu je na tom podobně a její pokles v čase je dokonce ještě výraznější. V roce 2013 byla spotřeba papíru a kartonu v zemích CEPI 76,3 milionu tun. Pokles oproti roku 2012 představuje 1,5 % a oproti roku 2005 dokonce o 11,6 %.

Není bez zajímavosti, že největší pokles oproti roku 2012 oblasti produkce i spotřeby grafického papíru (o 5,1 %, resp. 5,4 %) je zaznamenán v produktech grafického papíru. Do této kategorie patří především noviny, časopisy, letáky, brožury, katalogy, obálky, knižní papír a kancelářský papír.

Zde můžeme předpokládat velkou roli elektronizace na tento pokles – nejen knihy, noviny, časopisy a reklamy se čím dál tím více přesunují na elektronická zařízení, ale také firmy a státní správy s postupující elektronizací mohou upouštět od potřeby papíru a mohou se spolehnout na archivaci důležitých dokumentů a na komunikaci v elektronické podobě.

Data CEPI čerpala především z dat poskytnutých členskými státy. Tam, kde to bylo vhodné použila také další doplňkové zdroje jako například data z Eurostatu. CEPI statisticky pokrývá každý rok v oblasti produkce a spotřeby papíru již od roku 1991.

Jejich reporty zahrnují data o produkci, spotřebě a obchodu buničiny, papíru a surových materiálů stejně jako data o energii a životním prostředí. Report v anglickém jazyce si můžete  prohlédnout zde.

CEPI je nezisková organizace sdružující zhruba 520 papírenských společností z 18 evropských zemí včetně České republiky. Všechny společnosti, které jsou členy CEPI, dohromady představují 24 % světové produkce papíru a lepenky.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …