Archivace důležitých dokladů: koruna za celý život dokumentu

Společnost Software602 začala nabízet službu dlouhodobé péče o doklady opatřené elektronickým podpisem. Jednotná cena za údržbu celého životního cyklu jednoho dokumentu (bez ohledu na délku jeho údržby) konečně umožňuje klientům přesně určit celkové náklady na dlouhodobou archivaci. V této ceně je zahrnuto provádění všech úkonů potřebných k tomu, aby dokument zůstal nezpochybnitelným po celou dobu, po kterou má být podle zákona uchováván.

Má-li mít vlastník elektronického dokumentu jistotu, že dokument bude po celý jeho životní cyklus akceptován úřady stejně jako listina opatřená podpisem a razítkem, musí být splněny následující požadavky:

Dlouhodobá čitelnost (LTA – Long term archiving) zajišťující, že dokument bude možné beze ztráty informace zobrazit na budoucích zařízeních a v budoucích verzích software. Dlouhodobá čitelnost je garantována normami ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011.

Dlouhodobá ověřitelnost (LTV – Long term validation) zajišťující, že bude možné prokázat, kdo k dokumentu připojil svůj podpis (věrohodnost původu) a že v něm nebyly provedeny změny. To je pokryto normami ETSI (v tomto případě PAdES LTV), které zákon o elektronickém podpisu určil za tzv. referenční normy.

V rámci řešení Software602 dokumenty zůstávají uloženy v informačním systému nebo úložišti zákazníka. Nástroje Software602 pokrývají kontrolu dokumentu, jeho registraci, opatřování archivačními metadaty a pravidelné připojování kvalifikovaných časových razítek podle specifikací PAdES LTV. Tyto služby mohou využívat jak zákazníci Software602, tak dodavatelé informačních systémů, kteří chtějí rychle rozšířit funkce o zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dokumentu.

Dlouhodobé čitelnosti lze dosáhnout převodem do formátu PDF/A, kterou nástroje Software602 rovněž pokrývají.

Společnost Software602 zároveň zprovoznila nástroj, který umožňuje otestovat, zda je dokument vhodný pro dlouhodobou archivaci, respektive zda odpovídá požadavkům zákonů a norem. Tento nástroj je k dispozici na www.602.cz/soulad. Uživatel vloží testovaný dokument do chytrého formuláře v desktopovém internetovém prohlížeči a obratem obdrží jeho posouzení.

Člen představenstva a obchodní ředitel Software602 Pavel Nemrava prohlásil: „Jedná se o další krok v rámci naší vize pokrýt celý životní cyklus elektronického dokumentu od jeho vzniku, přes procesní zpracování s jeho autorizací, až po dlouhodobou archivaci se zachováním digitální kontinuity. Uvedený model umožňuje klientům konečně přesně znát celkové náklady na dlouhodobou digitální archivaci. Elektronizaci procesů a dokumentů se věnujeme již mnoho let. Dlouhodobá archivace se tak stává logickým vyústěním našich zkušeností, a proto se stala pro nás klíčovým tématem, kterému se budeme trvale věnovat – jak v oblasti technické, tak i legislativní.“

Kontakty na Software602

Petr Hampl
E- mail: hampl@602.cz,
Telefon:  +420 603 327 556

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …