Aktivity v oblasti asistivních technologií a telemedicíny: jak dál?

Michal Rada, jako zástupce Ministerstva vnitra ČR, ATIS fora a CzecheheALTh 2020, hovořil na únorové konferenci eHealth Day 2014 o současných aktivitách v oblasti asistivních technologií a telemedicíny.

„Jednou z oblastí eHealth, o které se příliš nehovoří, jsou tzv. asistivní technologie. Jedná se stručně řečeno o technologie, které mohou pomáhat určitým skupinám uživatelů například v kompenzaci nějakého zdravotního handicapu. S pomocí asistivních technologií lze poskytovat jak služby zdravotnického charakteru, tak ale i služby sociálního charakteru. Paradoxně právě velmi široký záběr a příliš roztříštěná definice asistivních technologií jsou jak jejich výhodou, tak i obrovskou nevýhodou,“ uvedl Rada.

Svůj příspěvek začal v pražském sále IKEMu tím, že u nás jaksi nevíme, jak s eHealth vlastně naložit. Neumíme totiž jasně pojmenovat přínosy elektronizace zdravotnictví a nedokážeme si sami otevřeně říci, co by vlastně komu přineslo. Děláme tak často z jednotlivých  ICT projektů spíše projekty spojené s praním špinavých peněz. Velkým problémem a zároveň předsudkem je také to, že se stále nemůžeme svzpamatovat z IZIPu. Všemu elektronickému máme chuť nevěřit a nedůvěřovat a nemáme jasno v základních principech. Svůj úvod uzvařel Michal Rada tím, že si nedokážeme položit základní otázky a odpovědět si na ně.

Důležité otázky

V rámci aktivity czech eheALTh 2020  byl zpracován dokument “Otázky, na něž bychom měli znát odpovědi, než začneme elektronizovat zdravotnictví”. Základní otázky, které by se měli urgentně řešit, jsou tedy následující:

  • Chceme a potřebujeme vůbec elektronické zdravotnictví?
  • Komu a v čem elektronizace zdravotnictví pomůže?
  • Kdo by se mohl elektronizace zdravotnictví obávat?
  • Co všechno vlastně do elektronického zdravotnictví patří?
  • Jaký je vztah elektronizace zdravotnictví a eGovernmentu?

eHealth a asistivní technologie

Asistivní technologie slouží jako kompenzační pomůcky a prostředky pro osoby se zdravotním postižením, jako prostředky pro poskytování (nejen) sociálních služeb klientům, jako přístroje a prostředky pro telemedicínu…I v této oblasti však existuje několik zásadních problémů, k nimž je zapotřebí přihlížet a jimž je třeba věnovat pozornost. Podstatné je, že neexistuje definice toho, co je asistivní technologie a jejich klasifikace dle účelu a možností. Neexistuje navíc ani vazba legislativního či procesního charakteru mezi používanými technologiemi a poskytovanými službami, které se poskytují za pomoci takových technologií. Není jasný legislativní rámec pro podporu vývoje, využívání a forem spoluúčasti státu na hrazení technologií pro potřebné uživatele. Obecným problémem je, že o asistivních technologiích a o jejich možnostech se příliš neví, a to ani mezi cílovými skupinami (uživatelé, poskytovatelé služeb, veřejná správa apod.)

Důležitou a jednoznačnou reakcí by tak mělo být budování asistenčních služeb, jejichž neoddělitelnou součástí budou právě využívané technologie. Neměla by chybět ani regulační podpora rozvoje technologií a služeb a striktní oddělení služeb asistenčního typu od dalších služeb využívajících dohled (bezpečnost, EZS, ochrana osob apod.). Nutností je i regulační zakotvení možností přímé telemedicíny a jejího využívání při léčbě včetně stanovení potřebnosti a účelnosti možnosti využívat technologie pro konkrétní případy a cílové skupiny.

 

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …