Abeceda eHealth pro pacienta

Elektronické předepisování léků, elektronická zdravotní dokumentace, výsledky prohlídek zasílané na mail, případně internetové seznamy nemocnic s popisem, jak kvalitně a za kolik léčí. Zmíněné i další výhody může přinést elektronizace zdravotnictví, známá také jako eHealth.

Primární cíl: bohatá interakce

Prvořadým cílem elektronizace české zdravotnické sféry by měly být zejména podpora a zlepšení prevence, diagnostiky a samotné léčby, spadá sem však i sledování a řízení zdraví a životního stylu občanů. Pojem eHealth pak v sobě zahrnuje nejen komunikaci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, ale i předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními a peer-to-peer komunikaci mezi zdravotnickými oborníky či pacienty navzájem. Patří sem rovněž sítě pro sdílení zdravotních informací, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny nebo osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů.

Méně plýtvání peněz, více pro pacienty

Jak se potvrzuje, efektivní elektronizace může zkrotit plýtvání peněz z veřejného zdravotního pojištění. Odkrývá zbytečná náklady ve zdravotnictví a začíná přinášet úspory, které se pak mohou použít tam, kde jsou víc potřeba. Tedy na léčbu vážně nemocných pacientů či na přístup pacientů k moderním lékařským metodám. Pokud dá klient na rady lékaře a lékař s pacientem chce pracovat, má to hmatatelné výsledky. Například Karta života u pacienta s vysokou hladinou cholesterolu, u kterého přišla léčba v posledních dvou či třech letech každoročně na 50 tisíc korun, pomohla dle ZPMVČR léčbu zoptimalizovat na 25 tisíc korun.

Kvalitnější a bezpečnější zdravotní péče

Správná práce s informacemi rovněž nabízí lékaři možnost poskytovat kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči. Umožní mu využití dostupných informací k správnému a rychlému rozhodování, vyvarování se chyb a omylů. Nebude již zbytečně opakovat provedená vyšetření, předepisovat nevhodné léky a jejich kombinace, opakovat postupy, které se již ukázaly jako neúčinné. Elektronizace ve zdravotnictví a transparentnost tak mohou ruku v ruce zlepšit kvalitu lékařské péče. Nepřehlédnutelným přínosem je rovněž zefektivnění poskytování péče. Zahraniční studie udávají možné úspory od 8 do 25 procent.

Vzdálený přístup a telemonitoring

Zavedení eHealth může přispět k lepšímu zdraví občanů České republiky. Podpoří totiž modernější způsoby organizace péče, jako je homecare, neboli domácí péče, či telemonitoring. eHealth umožní kontinuální poskytování péče kdekoliv a kdykoliv je to potřebné s možností okamžitého využití všech významných existujících informací o zdravotním stavu pacienta. Jeho nedílnou součástí je i telemonitoring, jež umožňuje vzdáleně sledovat pacienty, kteří nejsou v bezprostřední blízkosti poskytovatele zdravotní péče. Pacient má měřící a monitorovací přístroje doma u sebe a výsledky měření jsou přenášeny telefonem k lékaři, který je hodnotí. Pro pacienta je tak vytvořen určitý komfort, vyhne se cestování a ušetří čas i své náklady.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …