9 z 10 firem v ČR se chystá v následujících letech udržet nebo zvýšit náklady do výzkumu a vývoje

Ve středoevropském průzkumu společnosti Deloitte mezi více než 230 firmami z České republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska a Maďarska, uvedlo více než tři čtvrtiny dotázaných (78 %), že v následujících letech udrží nebo zvýší náklady vynaložené na výzkum a vývoj ve srovnání s rokem 2012. V České republice plánuje udržet nebo zvýšit investice do výzkumu a vývoje celkem 88 % oslovených společností.

„Průzkum ukázal, že více jak 70 procent respondentů považuje za klíčové dva faktory, a to možnost využít více druhů podpor (tj. kombinace dotace, slevy na dani atd.) a také vyšší hodnotu těchto podpor. Je tedy patrné, že veřejné podpory motivují nejvíce firmy k vynakládání finančních prostředků na výzkum a vývoj a při jejich rozhodování hrají významnou roli,“ uvedl Luděk Hanáček, ředitel v daňovém oddělení společnosti Deloitte, který má oblast výzkumu a vývoje na starost.

Téměř polovina respondentů považuje za významný faktor také dostupnost kvalifikovaných pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje.

Hlavní závěry průzkumu:

  • Více než 40 % oslovených firem v ČR plánuje v dlouhodobém horizontu 3-5 let navýšení objemu finančních prostředků vynaložených na výzkum a vývoj.
  • Za klíčový faktor, který ovlivňuje rozhodnutí více jak 70 % firem ke zvýšení výdajů na výzkum a vývoj, lze považovat veřejnou podporu, a to zejména možnost její kombinace (přímá podpora, daňové úlevy apod.) a také výši této veřejné podpory.
  • Největším problémem při uplatňování daňových úlev či grantů na výzkum a vývoj je nejistota při jejich posuzováním finančními úřady či jinými orgány a riziko při správném vymezení činností výzkumu a vývoje pro tyto účely.

Současný postoj zodpovědných zaměstnanců k oblasti výzkumu a vývoje

Průzkumem bylo zjištěno, že problematiku daňového odpočtu zná téměř 33 % respondentů, nejsou si však jistí, které činnosti do této oblasti spadají a jak mají oblast výzkumu a vývoj pro účely daňového odpočtu vymezit. Zároveň 25 % dotázaných si není jistých, jaký postoj zaujímají finanční úřady při posuzování činností výzkumu a vývoje, a proto považují využití daňového odpočtu za rizikové z pohledu daňové jistoty.

„V oblasti grantů téměř 39 % respondentů odpovědělo, že ví o možnostech získat granty na výzkum a vývoj, ale nemají dostatek zdrojů na to, aby mohli tyto možnosti sledovat a případně obdržené granty administrovat,“ zmínil Luděk Hanáček.

Problémy v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje

Největší problémy mají firmy s technickým vymezením definic výzkumu a vývoje pro uplatnění daňového odpočtu nebo grantu. Jako největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje uvedlo celkem 42 % respondentů daňovou nejistotu u posuzování grantů nebo daňových odpočtů finančními či jinými orgány. Druhý největší problém představuje identifikace činností, které splňují podmínky výzkumu a vývoje pro uplatnění v grantu nebo daňovém odpočtu, který zmínilo 30 % dotázaných.

O průzkumu zaměřeném na téma výzkum a vývoj

Cílem průzkumu, který proběhl na jaře letošního roku, bylo získat souhrnné výsledky týkající se výzkumu a vývoje ve vybraných zemích v regionu střední Evropy, včetně trendů do budoucna. Součástí průzkumu byla i analýza hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj. Důvodem provedení průzkumu byla mimo jiné také skutečnost, že výzkum a vývoj představuje klíčovou hybnou sílu zvyšování produktivity, ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …