100% základní širokopásmové pokrytí v Evropě zajištěno s předstihem,následuje rychlé připojení pro všechny

Základní širokopásmové připojení může mít nyní každá domácnost v EU, a to díky celoevropské dostupnosti satelitního širokopásmového připojení. Satelitní připojení je nyní dostupné ve všech 28 zemích, což znamená, že je může využít každý Evropan, a to včetně tří milionů lidí, kteří nežijí v oblastech pokrytých pevnými a mobilními širokopásmovými sítěmi.

Všichni Evropani mají přístup

Dosažení tohoto milníku, jenž představoval jeden z hlavních cílů Digitální agendy pro Evropu, uvítala místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová slovy: „Mým mottem je zpřístupnit digitální technologie všem Evropanům. Nyní má skutečně každý Evropan příležitost. Stále ještě musíme pracovat na zdokonalování sítí a vyrovnání příležitostí; příležitost je však již tady. Díky širšímu pokrytí, které satelitní širokopásmové připojení umožňuje, jsme dosáhli svého cíle zpřístupnit do roku 2013 širokopásmové připojení všem občanům. To je pro evropské občany skvělá zpráva.“

Jak jsme 100% pokrytí dosáhli?
PEVNÉ (ADSL, VDSL, kabel, optika, kov) 96,1 %
MOBILNÍ (2G, 3G, 4G) 99,4 %
SATELITNÍ 100 %

Pracovalo se hlavně na odlehlých oblastech

Ke konci roku 2012 mělo k základnímu pevnému nebo mobilnímu širokopásmovému pokrytí přístup 99,4 % domácností v EU, včetně 96,1 % domácností ve venkovských oblastech. Zbývajících 0,6 % (což představuje zhruba 3 miliony občanů) však zahrnovalo mnoho rodin a podniků v odlehlých a venkovských oblastech, kde je zavádění pevného nebo mobilního širokopásmového připojení obtížné a nákladné. Místopředsedkyně Kroesová k tomu říká: „EU je technologicky neutrální, avšak pro ty, kdo žijí v nejvíce izolovaných oblastech, představuje satelit vhodnou možnost připojení. A tak to pravděpodobně i zůstane.“

Mnoho Evropanů si neuvědomuje, že mohou využít satelitního širokopásmového připojení. Neelie Kroesová proto spustila internetové stránky broadbandforall.eu, což je služba vyvinutá Evropskou asociací provozovatelů družic (ESOA), díky níž mohou občané rychle zjistit, jaké mají v otázce satelitního širokopásmového připojení možnosti. Své služby Evropanům nabízí celkem 148 družic. Ceny základních balíčků začínají na 10 EUR měsíčně, přičemž za balíčky s rychlostí 20 Mb/s lidé zaplatí 25 EUR a více. Průměrná cena satelitních antén se pohybuje kolem 350 EUR, avšak může být nižší, pokud si zákazník vybere prémiové předplatné.

Místopředsedkyně Kroesová však upozornila na to, že základní širokopásmové připojení nestačí a že k dosažení skutečně propojeného kontinentu je nezbytné zavést vyšší rychlosti: „Evropa potřebuje bleskurychlé připojení. V tom nesmíme nechat některé podniky a občany na holičkách. Základního širokopásmového připojení jsme již dosáhli. Nyní se musíme zaměřit na investování do nových rychlých sítí. Přístup ke spolehlivému a finančně dostupnému širokopásmovému připojení o vyšších rychlostech 30 Mb/s a 50 Mb/s je nezbytný pro hospodářský rozvoj Evropy a pro příští generaci digitálních produktů a služeb, jako jsou např. hybridní televizní přijímače, elektronické zdravotnictví, cloud computing a propojené automobily.

Souvislosti

Balíček Komise s názvem Propojený kontinent, jehož cílem je posílení jednotného telekomunikačního trhu, si klade za cíl vybudovat silné evropské šampióny i v ostatních oblastech digitálního ekosystému. Opatření, jako je režim jediného povolení, například zajistí, že právo k provozování činností v jednom členském státě zaručí stejné právo i ve všech ostatních státech. To bude představovat stimul zejména pro přeshraniční technologie, včetně satelitních. S pomocí společného rámce a spolupráce při řízení by tak nemělo být zapotřebí jednat s mnoha samostatnými úředními aparáty.

Moderní obousměrné širokopásmové satelity pracující v pásmu Ka mohou poskytovat rychlost stahování až 20 megabitů za sekundu. Společnosti jako Eutelsat a Astra zaujímají na světovém trhu vedoucí postavení. Z více než 250 družic, které dnes z geostacinární oběžné dráhy poskytují přes 20 000 televizních programů, je přibližně 148 provozováno z Evropy členy asociace ESOA.

Komise navíc financovala dvě iniciativy na podporu zavádění satelitního širokopásmového připojení v evropských regionech, kterých se účastní 43 partnerů ze 16 členských států. Při práci na projektech SABERBRESAT se vnitrostátní a regionální orgány setkávají s předními zástupci výrobců družic a společně usilují o zvyšování informovanosti, sdílení osvědčených postupů při využívání fondů, analyzování překážek a nabízení řešení.

Připojení je nezbytné pro širší digitální ekosystém EU zahrnující výrobce zařízení, podnikatele v oblasti internetu, inteligentní objekty, velkoobchod, maloobchod a logistiku, evropský tvůrčí obsah, vzdělávání a digitální veřejné služby. Komise v září předložila balíček opatření na posílení jednotného telekomunikačního trhu, a zejména na podporu investic do vysokorychlostních širokopásmových sítí.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …